‘Patriarchy’, 2021

Lápiz sobre papel.


Una selecció de les obres de 25 dones joves i artistes per a la segona edició de l’Exposició Col·lectiva d’Art Feminista! Obres de disciplines artístiques diverses (dibuix, escultura, fotografia, pintura…) al voltant de la reapropiació del cos propi sota el títol “Els nostres cossos” es podran veure a les parets de La Fontana.

En aquesta edició, el que és personal i el cos propi es converteixen en el subjecte i l’objecte de l’art. Les artistes i la seva obra fan visible, d’alguna manera, la violència estructural que pateixen sobretot les dones cap als seus cossos i com, durant la història de l’art, s’ha representat a les dones des d’un prisma masclista i patriarcal.